Esivanhempien tutkimus

Sukututkimuksen päälähteenä ovat kirkonkirjat, joita on säilynyt vaihtelevasti seurakunnasta riippuen. Keskimäärin kirkonkirjoja on käytettävissä 1700-luvun alkupuoliskon tienoilta, mutta paikkakuntakohtaista vaihtelua on suuresti.

Esivanhempien tutkimuksella tarkoitetaan sitä ”esivanhempien viuhkaa”, jossa sukupolvi sukupolvelta esivanhempien määrä kaksinkertaistuu – kunnes alkaa tulla vastaan sukulaisavioliittoja ja samat esivanhemmat tulevatkin useampaa reittiä vastaan.

Kiinnostaako selvittää minne kaikkialle omat juuret menevät ja millaisia esivanhempia ja mitä sukuja tulee vastaan? Esivanhempien tutkimustakin voi tehdä monessa laajuudessa: voidaan tutkia pelkät esivanhemmat, mutta on huomattavasti antoisampaa saada tietoon myös jokaisen esivanhemman sisarukset ja hahmottaa näin kulloistakin perheyhteisöä paremmin. Tutkimuksessa voidaan keskittyä myös keräämään tarkempiakin henkilöhistoriallisia tietoja.