Geneettinen sukututkimus

Olen selvittänyt lukuisten sukujen alkuhistorian perinteisen sukututkimuksen avulla DNA-testejä hyödyntäen.

Vahva asiantuntemus erityisesti itäsuomalaislähtöisistä suvuista. Tutkimusalueena koko Suomi.

DNA-testien analyysit saat aina kirjallisena raporttina. Geneettisen sukututkimuksen kohdalla sovitaan myös etukäteen hintakatosta. Kyseessä voi olla niin isoisän etsiminen, suvun laaja DNA-projekti tai muutaman henkilön tulosten vertailu.

Tarkalla ja intensiivisellä työllä olen löytänyt kymmeniä sukunimenvaihdoksia 1500–1600-luvuilta itäsuomalaisista suvuista.

Geneettistä sukututkimusta tarvitaan asiakirjatiedon varmistamiseen: onko kaikki niin, kuten on oletettu ja asiakirjat näyttävät. DNA-testit voivat vahvistaa tai kumota teorioita.

Geneettisen sukututkimuksen testejä on kolmenlaisia: autosomaalinen ns. serkkutesti, isälinjan Y-kromosomin testi ja äitilinjan testi (mitokondrion DNA). Serkkutestillä tutkitaan sukulaisuutta niin isän kuin äidin puolelta lähimmissä sukupolvissa. Se on erinomainen työkalu tuntemattomien isien, isoisien jne. jäljitykseen. Suorilla isälinjan testeillä selvitetään suvun alku- ja asutushistoriaa, syntyä ja sukuhaarojen yhteyksiä.

Geneettinen sukututkimus on perinteisen asiakirjasukututkimuksen tärkeä työkalu, se ei korvaa perinteistä sukututkimusta, mutta on monesti ratkaiseva apu ja tärkeä varmistus. DNA-testien analysointi perustuu tulosten vertailuun. Vertailussa tutkitaan mutaatioita, joita tapahtuu sukupolvien ketjussa.

Onko isä tai isoisä etsinnässä? Autosomaalinen DNA-testi (ns. serkkutesti) voi olla ratkaisun avain. Työ voi vaatia pitkäjänteisyyttä ja joskus hyvää tuuriakin, mutta tapaukset ovat erilaisia. Pelkkä DNA-testi ei riitä, vaan sitä on tulkittava ja yhdistettävä se asiakirjalähtöiseen sukututkimukseen sekä muuhun oheisaineistoon.

Kaipaako suku tai sukuseura DNA-projektia? Sukuhaarojen yhteys ei ole tiedossa tai se ovatko eri paikkakunnilla samaa nimeä kantavat haarat samasta kantaisästä vai ei? Mistä suku on tullut ja millaiset ovat asutushistorian liikkeet? Tässä tapauksessa isälinjan DNA-testejä tarvitaan perinteisen sukututkimuksen tueksi.

Isälinjaisia testejä on kahta tyyppiä: ns. markkeritestit ja ns. SNP-testit. Ensimmäisessä tutkitaan Y-kromosomin emäsparien toistokertojen muutoksia, jotka voivat mutatoitua edestakaisin. Näillä pääsee alkuun, mutta jos aikaperspektiivissä halutaan päästä lähemmäs kohti nykypäivää ja saada varmuutta spekulaation sijaan, tarvitaan pysyvien emästen muutoksiin perustuvia SNP-testejä (snippi).

Ota yhteyttä ja kysy tarjousta erilaisista tapauksista. Tehdään suunnitelma kuinka tapauksessa edetään!